หน้าแรก ข่าวจากหน่วยงานภายใน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

ผู้เขียน chousakun kassada

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ : เป็นประธานการตรวจประเมิน
2.อาจารย์นพรัตน์ โพธิ์สิงห์ : กรรมการ
3.อาจารย์ดร.ทรงเดช สอนใจ  : กรรมการและเลขานุการ
4.นางนันทิยา สุพรรณภพ/นายสำเร็จ สาคเรศ : ผู้ช่วยเลขานุการ

     

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00