Home ข่าวจากหน่วยงานภายใน การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

by chousakun kassada

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
2.การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน

Loading

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00