หน้าแรก ข่าวจากหน่วยงานภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ กรรมการและเลขานุการ
4.นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน ผู้ช่วยเลขานุการ

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00