หน้าแรก ข่าวผลงานทางวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564,1/2565
2.พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00