หน้าแรก คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พนา จินดาศรี

คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน

ดร.นุชจรี บุญเกต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองประธาน

ผศ.ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ

ว่าที่พันตรีประดับเกียรติ จันทร์ไทย

ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

ดร.พิกุล ประดับศรี

ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายคำปุ่น บุญเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายพรรษา ฉายกล้า

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายคมสัน สุพรรณภพ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ

นางประภาพร ปลายแก่น

งานประชุมและเลขา ผู้ช่วยเลขานุการ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00