หน้าแรก รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  คลิก

♦    ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   คลิก

    นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  คลิก

    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)   คลิ

    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)   คลิก

    รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559                        คลิก 

 

Loading

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00