กำหนดการอบรม        หลักสูตรการอบรม        รายชื่อผู้เข้าอบรม

 

ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรม แอดไลน์แอด

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

“อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860 total views, 5 views today