หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ ZOOM
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.การส่งผลการเรียนหลังปิดภาคเรียน
3.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
4.พิจารณาเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
5.พิจารณาการขอปิดสมบูรณ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00