หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2566

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ขอความร่วมมือเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2566
2.การจัดกิจกรรม SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
3.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อการเรียนรู้วิชาชีพครูและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
4.การเปิดรับสมัครบทความวารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
6.การจัดงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย (Thailand Cultutal Exchange Festival : Thailand-CEF)ระหว่างวันที่ 10-18 ก.พ.2566
7.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1)
8.การขอแก้ไขผลการเรียน
9.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (1ต.ค.-31ธ.ค.2565)

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00