เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     ดาวน์โหลดทั้งหมด


  • คู่มือ รายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (สังเกตการสอนและมีส่วนร่วมฯ) ค.บ.5 ปี นศ.ปี 3    ดาวน์โหลด
  • คู่มือ รายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) ค.บ. 5 ปี นศ.ปี 4    ดาวน์โหลด
  • คู่มือ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด
  • แบบคำร้องขอออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา-ฉบับปรับ ดาวน์โหลด
  • ขอเปลี่ยนโรงเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน-ฉบับปรับ ดาวน์โหลด

976 total views, 1 views today