..

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ดังเอกสารที่แนบมา) บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมได้ที่ https://bit.ly/3l4Js80 . ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3nne8TJ . ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ได้ที่ http://bundit.srru.ac.th/ . ตรวจสอบการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://bit.ly/30AQERB . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร. โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000, [อ่านต่อ..]

659 total views, 1 views today

..

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ตามลำดับ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. [อ่านต่อ..]

232 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แจ้งการจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application

การจัดสรรลิขสิทธิ์ Zoom Application เพื่อการประชุมทางไกล (Conference) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือดำเนินกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ตามภารกิจ โดยไม่จำกัดระยะเวลาใช้งานต่อครั้ง หรือจำนวนครั้งในการใช้งาน ติดต่อการใช้งาน Zoom Application ได้ที่ แบบฟอร์ม การขอใช้งานโปรแกรม Zoom ตรวจสอบตารางการใช้งาน   หรือติดต่อ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 101 total views, 1 views today

101 total views, 1 views today

ข่าวงานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 974 total views, no views today

974 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู-สู่ขวัญ ชาวพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   63 total views, no views today

63 total views, no views today

ข่าวการอบรม

การพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2562 รอบปีที่ 1

การพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2562 รอบปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   118 total views, no views today

118 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 5 ถึงสิ้นสุดโครงการ

ตามที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ได้ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center ระยะที่ 4-6 โดยกำหนดกิจกรรมระยะที่ 6 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อทดสอบการทำงานของระบบให้เต็มประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย Data Center (ฉบับแก้ไข) ระยะที่ 5 ถึงสิ้นสุดโครงการ ดังนี้ ระยะที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทีมช่างโครงการปรับปรุงระบบเข้าเตรียมสถานที่ (ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ต) วันที่ [อ่านต่อ..]

260 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูในลักษณะ PCK ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 48 total views, no views today

48 total views, no views today

ข่าวการอบรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 24 total views, no views today

24 total views, no views today

ข่าวการอบรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 869 total views, no views today

869 total views, no views today