ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบที่ 3 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบที่ 3 รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2563 และส่งเอกสารการรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 งานรับสมัครนักศึกษา 044-041-620 ต่อ 23                                 ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก   [อ่านต่อ..]

96 total views, 1 views today

ข่าวจากงานบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดาวน์โหลด                             247 total views, no views today

247 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ประกาศ

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตหให้ลา และการได้ค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.บ.ม. ที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตหให้ลา และการได้ค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งในระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 56 total views, no views today

56 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยบัณฑิตทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และเข้าระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวผ่านทางเว็ปไซต์ http://bundit.srru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ โทร. 044-041542 (หมายเหตุ : กำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการในวันรับจริง ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลจากทางส่วนกลางแล้ว) 248 total views, no views today

248 total views, no views today