..

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์               205 total views, 3 views today

205 total views, 3 views today

..

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   ลิงค์ประกาศ https://1th.me/GwH3P รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 – 21 พ.ย. 64 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (7-11) ค่าสมัคร [อ่านต่อ..]

1,029 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 400 total views, no views today

400 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ๋บ้านและประชาชน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปลูกอ้อย ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ) 4,982 total views, no views today

4,982 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลนอกเมือง ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบบสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊ก  1,366 total views, 1 views today

1,366 total views, 1 views today

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Learning คณะครุศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Learning คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 122 total views, no views today

122 total views, no views today

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Micro Teaching คณะครุศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Micro Teaching คณะครุศาสตร์ เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้นักศึกษาครู สู่อนาคตการศึกษาไทย ตำบลนอกเมือง อำเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 347 total views, no views today

347 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู รหัสวิชา EEDU 621501 ของอาจารย์ศิริพร เกตุสระน้อย 2. การขออนุญาตแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา รหัสวิชา 1012103t ของอาจารย์ [อ่านต่อ..]

1,747 total views, no views today