ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การ Dropout ของนักศึกษา 2.การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 4.การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและขอข้อมูลบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 1,394 total views, no views today

1,394 total views, no views today

ประกาศ

การแสดงนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดการแสดงในรายวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการแสดงในครั้งนี้ได้ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าชมในครั้งนี้ ณ ลานชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 1,378 total views, 2 views today

1,378 total views, 2 views today

ข่าวการอบรม

เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติม หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติม หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก     1,214 total views, 1 views today

1,214 total views, 1 views today

ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัด การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” ในวันที่ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบทความวิจัย (Call for Papers) :  บัดนี้ – 15 เม.ย. 61 ลงทะเบียนร่วมงาน : บัดนี้ – 20 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียด : ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก 089-7006646 [อ่านต่อ..]

1,166 total views, 1 views today