ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การจัดงาน “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 228 total views, 64 views today

228 total views, 64 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจารณาวิธีการฝึกรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) 2.พิจารณารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   140 total views, [อ่านต่อ..]

140 total views, 5 views today

ข่าวทั่วไป

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้ามอบทุนการศึกษา โครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 : กิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”

วันนี้ (8/10/2562) เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมอาจารย์ ดร.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำนางสาว จิตรา ป้องกัน ผู้จัดการธนาตารกรุงเทพสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบุคลากร เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 : กิจกรรม [อ่านต่อ..]

131 total views, 1 views today