No Picture
ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2562 (เพิ่มเติมกรณีโรงเรียนต่างจังหวัด)

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2562 (เพิ่มเติมกรณีโรงเรียนต่างจังหวัด) คลิ๊ก         391 total views, no views today

391 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริฯ ใน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

เมื่่อวันที่  28-29 ม.ค.62  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริใน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด., พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.สง.ผบ.ตร., นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์,พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.บารมี อำไพพิศ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.21, คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน [อ่านต่อ..]

809 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ห้องช้างเผือก อาคาร 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ โดยกำหนดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 392 total views, no views today

392 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 003/2562 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลด 472 total views, no views today

472 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (วาระพิเศษ)

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1,050 total views, no views today

1,050 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี

แบบฟอร์ม การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่วนที่-2.1-การประถมศึกษา__GE ส่วนที่-2.2.1-คุรุนิพนธ์ ส่วนที่-2.2-การประถมศึกษา_ครู ส่วนที่-2.3-การประถมศึกษา_SIL       Download       576 total views, no views today

576 total views, no views today