ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธษนในพิธีเปิด จัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย [อ่านต่อ..]

1,194 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ [อ่านต่อ..]

89 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์การกีฬา 2.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 563 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

563 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 124 total views, 1 views today

124 total views, 1 views today