ข่าวจากงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 2,092 total views, 1 views today

2,092 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 3.พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 1,762 total views, 1 views today

1,762 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม

ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานที่อบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 3 คลิ๊กดูแผนผังการอบรม

ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานที่อบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 3 จากเดิม คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) เปลี่ยนสถานที่เป็น – สำนักงานโครงการบัณฑิต ชั้น 2 (อาคาร 42)  “ปฐมนิเทศและพิธีเปิด” – และอาคารอำนวยการ (อาคาร 14 อาคารสีม่วง)  “จัดอบรม”           799 total views, no views today

799 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “อินทนิลช่อที่ ๔๗” เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์..แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 926 total views, 1 views today

926 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม