ข่าวการอบรม
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ฝ่ายรับสมัครและฝ่ายสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.15 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ฝ่ายรับสมัครและฝ่ายสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” 2.การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร กิจกรรม  [อ่านต่อ..]

806 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565-2569) 2.การจัดกิจกรรม EDU RUN2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” [อ่านต่อ..]

1,425 total views, 1 views today

ข่าวการอบรม

คณะครุศาสตร์ ขอเลื่อนการอบรมในรุ่นที่ 2 ไปอบรมรวมกับรุ่นที่ 3

คณะครุศาสตร์ขอเลื่อนการอบรมในรุ่นที่ 2 เนื่องจากมีผู้ยืนยันการเข้ารับการอบรมน้อยกว่า 15 คน จึงขอนำรายชื่อผู้ยืนยันการเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 ไปอบรมรวมกับรุ่นที่ 3 ในวันที่ 7-10, 7-11 ธันวาคม 2563       1,373 total views, 1 views today

1,373 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การจัดอบรม”หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจเข้ารีบการพัฒนาในหลักสูตรระดับ 1.ระดับชำนาญการพิเศษ (อบรม 4 วัน) 2.ระดับเชี่ยวชาญ (อบรม 5 วัน) รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 4-7,4-8 พฤศจิกายน 2563 รุ่นที่ 2/2563 วันที่ 11-14,11-15 พฤศจิกายน 2563 รุ่นที่ 3/2563 วันที่ [อ่านต่อ..]

1,562 total views, 1 views today