ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Micro Teaching คณะครุศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Micro Teaching คณะครุศาสตร์ เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้นักศึกษาครู สู่อนาคตการศึกษาไทย ตำบลนอกเมือง อำเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 314 total views, no views today

314 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำบุญตักบาตรอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมตักบาตรในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ก่อสรา้งอาคารขนาดเล็ก (ชั่วคราว) บริเวณทิศตะวันตก เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยจัดงานขึ้น ณ บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์ 229 total views, 4 views today

229 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธฺ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   397 total views, 5 views today

397 total views, 5 views today

ประกาศ