ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ๋บ้านและประชาชน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปลูกอ้อย ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ) 5,015 total views, 4 views today

5,015 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลนอกเมือง ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบบสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊ก  1,436 total views, 3 views today

1,436 total views, 3 views today