ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สำรวจความต้องการเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

  แบบสำรวจความต้องการเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายละเอียด https://bit.ly/3cJOsx7 สำหรับสมัคร https://bit.ly/3gyD21H 863 total views, 77 views today

863 total views, 77 views today

..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 268 total views, 3 views today

268 total views, 3 views today