ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สำรวจความต้องการเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

  แบบสำรวจความต้องการเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายละเอียด https://bit.ly/3cJOsx7 สำหรับสมัคร https://bit.ly/3gyD21H 2,324 total views, no views today

2,324 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 441 total views, no views today

441 total views, no views today