ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   ลิงค์ประกาศ https://1th.me/GwH3P รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 – 21 พ.ย. 64 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (7-11) ค่าสมัคร [อ่านต่อ..]

1,183 total views, no views today