ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ การจัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สานสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 2565 การเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน คณะครุศาสตร์ 1,382 total views, no views today

1,382 total views, no views today