โครงการสัมมนารายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ขั้นออกสังเกต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ขั้นออกสังเกต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 1,100 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 20 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง
2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา

2,149 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*