โครงการกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้บริหาร ในโครงการกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2.ได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางด้านกีฬาและสุขภาพร่วมกัน
3.ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

1,830 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*