ประมวลภาพโครงการอบรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community

การพัฒนาสมรรถภาพที่จำเป็นด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 1 
ภาพโดย : ดร.ตรีคม พรมมาบุญ

 

เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดรักสำหรับวัยรุ่น


ภาพโดย : อ.ณีน์นรา ดีสม

 

หลักสูตร การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning


ภาพโดย : ทอง นพคุณ

 

การพัฒนาแอพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนบนสมาร์ท โฟนแอนดรอยด์


ภาพจากเฟสบุ๊ค ครูนรินทร์

ข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา

1,226 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*