การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
3.การแก้ไขผลการเรียน

1,161 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*