ประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ห้องช้างเผือก อาคาร 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ โดยกำหนดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

435 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*