โครงการกีฬาสีสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
2. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
3. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม

       

347 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*