โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาครู (ภายใต้โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาครู (ภายใต้โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0) โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 2 และกองพลทหารราบที่ 6
พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) วิทยากรมาบรรยายพิเศษในการสร้างแรงบันดาลใจ inspiration talk ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ห้องฑัลทวาลธิเธียเตอร์ (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเรียนในสายวิชาชีพครู
2.เพื่อจุดประกายความคิด วางอนาคตรากฐานของตัวนักศึกษาเอง และสนองนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

254 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*