คอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช้วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
1.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย
2.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่าย
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การประกอบวิชาชีพ
โดยมีเข้าร่วมโครงการ  จำนวนทั้งสิ้นกว่า 269 คน  โดยแบ่งเป็นคณาจารย์ 35 คน และนักศึกษา 234 คน ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

254 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*