โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา (Intensive course)

วันที่ 3-4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม A  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

1,478 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*