การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประะชุม ดังนี้
1.ผลการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์
2.กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนเชิงพื้นที่/บทบาทคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละโรงเรียน/ขั้นตอนและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.กิจกรรมอบรมหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา/กำหนดการและการลงทะเบียน

701 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*