โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา Intensive course (Group B)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม B  โดยแบ่งเป็น 4 ห้อง
1.ชั้น 5 ห้อง 41502
2.ชั้น 6 ห้อง 41602
3.ชั้น 7 ห้อง 41702
4. ชั้น 5 ห้อง 41802
ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

453 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*