สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ได้จัดสัมภาษณ์เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

480 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*