สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกในรอบนี้จำนวนกว่า 500 คน
ทั้งนี้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ในระบบส่วนกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 และจะดำเนินการรายงานตัวผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามลำดับ

611 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*