โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธษนในพิธีเปิด จัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร41 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ครั้งที่ ๒ โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คิดดีแล้วจัดเต็ม อีสปอร์ตได้มากกว่าเสีย” ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬา “SPSC E-SPORTS GAMES ซึ่งมีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม
สำหรับโครงการนี้มีการบูรณาการร่วมกับรายวิชากีฬากับการท่องเที่ยวและนันทนาการ และรายวิชาการบริหารและการจัดการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผนการประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมทีม ฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ

       

1,210 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*