การสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์จัดการสอบ Post-test โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-5 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

2,069 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*