ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร4ปี) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

626 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*