ประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรม “สานฝัน เยาวชนชายแดนไทย สู่อนาคตใหม่ที่สดใส” ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้การประกอบวิชาชีพในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสถานที่จัดการอบรมและถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

385 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*