เรื่อง ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสาร

402 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*