การประชุมวาระพิเศษ แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการประชุมวาระพิเศษ แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

365 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*