การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
2.การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน

336 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*