“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ  คณบดีคณครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

419 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*