กิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Freshy EDU Star Awards 2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ “Freshy EDU Star Awards 2020 โดยมีตัวแทนผู้เข้าประกวดทั้ง 5 สาขาของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยมีวัถตกุประสงค์ของการจัดโครงการ 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก 2.เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 3.เพื้่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

 

ถ่ายภาพ : ศิรวุฒิ บุตรลา

528 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*