โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ๔ ปี

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิต กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี ห้กับตัวแทนสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

161 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*