การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การเสนอโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

480 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*