การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ฝ่ายรับสมัครและฝ่ายสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.15 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ฝ่ายรับสมัครและฝ่ายสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”
2.การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร กิจกรรม  EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”
3.พิจารณาวิธีการและขั้นตอนการจัดหารายได้จากผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิขกรรม EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” หรือการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนและนักศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

806 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*