พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
“อินทนิลช่อที่ ๔๗”
เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์..แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

927 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*