การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธฺ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

 

304 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*