โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำบุญตักบาตรอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมตักบาตรในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ก่อสรา้งอาคารขนาดเล็ก (ชั่วคราว) บริเวณทิศตะวันตก เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยจัดงานขึ้น ณ บริเวณอาคารสโมสรนักศึกษาร่วมใจคณะครุศาสตร์

135 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*